De allra flesta har någon form av relation till tåg vare sig det är upplevda reseminnen eller tankar och åsikter om järnvägen.

I ”På tåget – kända & okända berättar” ger olika personer sina berättelser. Vi har träffat människor som delat med sig av personliga tågupplevelser och järnvägsminnen. Vi har bjudits på dråpliga historier, spännande skildringar, intressanta tankar, roliga minnen och osannolika berättelser.

Nu presenterar vi utställningen där porträttfotografier på de medverkande tillsammans med text ger besökarna möjlighet att ta del av de olika berättelserna.
Vill du hellre titta och lyssna? Sätt dig ner och se på filmen och hör Täppas och de andra berätta själva. Till varje berättelse har vi knutit föremål från museets rika samlingar, som illustrerar berättelserna och ger dem en järnvägshistorisk koppling.