Leader Gästrikebygden har drygt 3,7 miljoner kronor årligen att satsa på samverkansprojekt som utvecklar Gästriklands landsbygd. Deadline är nu passerad för ansökningar till det första beslutstillfället, och antalet inkomna ansökningar är överraskande stort, totalt har trettio projektansökningar kommit.

- Det är riktigt roligt att så många tagit chansen att söka Leaderpengar, det verkar finnas gott om idéer och ambition på landsbygden i Gästrikland. Spännvidden i ansökningarna är stor och de kommer från såväl föreningar som företag och kommuner, säger Theres Sundberg, verksamhetsledare för Leader Gästrikebygden.

Nu är det dags för beredning då alla ansökningar ska gås igenom med fokus på hur stor potential projektet har att bidra till långsiktig utveckling. I mars tas beslut om vilka projekt som beviljas. Men loppet är inte kört för dem som inte hann in med sin ansökan i tid denna gång, ansökningar behandlas fyra gånger varje år.