Björn medverkade i utställningen Öppen Inventering i Jädraås Arts regi i Jädraås 2017. Björn fungerade i egenskap av konstnär också som curator för utställningen Doktor Landelius konstsamling som hade vernissage i Region Gävleborgs regi på Gävle Sjukhus i maj 2019.

Björn och Ingela kommer även 2020 att delta i Gästrik Konst på Wij Trädgårdar i Ockelbo.

Bilder bifogade:

Björn Larsson, Röken från berömda konstnärer, Blandteknik, (detalj), 2019

Röken från berömda konstnärer består av 234 teckningar vilka tillsammans bildar ett verk som är 2 x 1.5 meter.

Ingela Johansson, Förväntan, Olja på duk, 2019. (den rosa)

Ingela Johansson, Heraldiskt stilleben, Olja på duk, 2019. (den grå)

Ring för info:
070-22 37 269

Artikeln är publicerad i den här och flera nyhetskanaler av den svenska presstjänsten Presstjänst - den svenska skrivbyrån för företag och organisationer. Vill ni ha hjälp med att skriva era nyheter samt publicerade och distribuerade till flera svenska nyhetstjänster, journalister och nättidningar? Vänd er då till http://www.presstjanst.se i samarbete med http://www.svenskpress.se