Konstverkets form inspireras av en hög löv där löven är producerade i cortenstål. Formen av grenar, kvistar och löv hämtar sin form från de lokala trädarterna, men det finns även mer exotiska löv från träd som kan kopplas till de delar av världen som Axmar bruk genom historien har haft som handelspartners. Löven bildar skuggor som ger intrycket av att man befinner sig inuti en trädkrona. Järnkaminen och elden skapar en skön atmosfär med värme under kalla vår- och höstnätter. Under mörka kvällar och nätter skimrar Järn-Britas koja av ljus.

Välkommen till invigningen av konstverket Järn-Britas koja i Engelska parken Axmar bruk i närvaro av konstnärerna Annika Oskarsson och Thomas Nordström lördagen den 12 juni kl 11.00.


Om Axmar bruk
Axmar bruk är Gästriklands första och hittills enda kulturreservat. Det omfattar en välbevarad hytta, en vacker engelsk park och hamnområdet med utställningslokal och båthus. Axmar bruk ägs av den ideella föreningen Hyttan, som sköter reservatet på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg.

Axmar Brygga Havskrog är inrymd i en gammal magasinsbyggnad vid hamnen. Den byggdes på 1870-talet av slaggsten från järnbruksdriften. Axmar Brukscafé finns i den gamla orangeribyggnaden och på bruket finns även Axmar Bruksbod med Bed & Breakfast.

Föreningen Hyttan tillsammans med ett antal offentliga aktörer samt entreprenörerna på orten arbetar aktivt med att utveckla Axmar bruk som besöksmål. Det bygger på vår orörda kultur- och naturmiljö.

Axmar bruk fyller i år 350 år och det firar vi med ett omfattande jubileumsprogram med spännande nedslag i historien.

För mer information se https://axmarbruk.se

Foto: Aja Axlund