Projektet ska inspirera fler föreningar att starta upp elinnebandyverksamhet på ett nationellt geografiskt område genom att ta fram samverkansmodeller för att underlätta uppstart och varaktig verksamhet. Projektet kommer att erbjuda strukturerad ”prova-på-paket” som ska ge förutsättningar för föreningar att introducera idrotten lokalt.

- Det här känns ju så klart helt fantastiskt, ett oerhört idogt arbete under lång tid - men ingenting skulle kunna vara möjligt utan vår fantastiska samarbetsform mellan alla organisationer. Vi har trott på det här sedan dag ett och vuxit tillsammans, vi får faktiskt säga - äntligen nu, säger Christer Ringh, som har varit en av dom drivande från start, KF Heros.

De 6,3 miljoner man nu fått i stöd ska nu gå till att köpa in tolv stolar som provmaterial att ta med sig på en Sverigeturné. En stol idag kostar ungefär 130.000 SEK.

Projektet kommer indelas under kvartal två under 2023 och det innebär att två resurser ska anställas. En projektledare på heltid som kommer få en nyckelroll i arbetet att bygga relationer, samarbeten och få varumärket för elinnebandyn att växa. Symbiosen med World Cup Volt Hockey är också viktig och målsättningen med projektet är att initiativen också ska kunna gå hand i hand. En till mer än viktig samverkans aktör är också RF SISU Gävleborg som strategiskt har bidragit i processarbetet med ansökan.

- Det här är nästa steg i strategin att få hela elinnebandyn att växa i landet, med World Cup Volt Hockey så bygger vi en av nordens största mötesplatser och med arvsfondsprojektet får vi resurser och verktyg att på ett systematiskt sätt etablera fler föreningar och initiativ på nationell nivå, det här är en ”perfect match”, säger Elin Walfridsson, Parasport Gävleborg.

Förutom en projektledare kommer också en projektassistent, i första hand på deltid att anställas. Långsiktigheten och efterlevnaden är viktig. Efter projekttidens slut med en lyckad måluppfyllelse har projektet dubblerat antalet föreningar och ökat antalet utövare med femtio procent. Idag finns det ungefär 100 aktiva spelare. I inkluderingsprocess som just nu pågår mellan Svenska Innebandyförbundet och Svenska Parasportförbundet är ett beslut är taget att parainnebandyverksamheten ska inkluderas i Svenska Innebandyförbundet som en naturlig del av verksamheten. En inkluderingsprocess där målsättningen är att övertagandet ska leda till bättre förutsättningar för utövare, ledare och föreningar som bedriver parainnebandyverksamhet.

- Det här verkligen fantastiskt, det här ger oss möjligheter att på ett systematiskt sätt driva på utvecklingen för mer elinnebandy i landet - vi är taggade och inspirerade att få starta arbetet. Med fler föreningar får vi chansen att spela fler matcher och engagera fler utövare, vi har en modell som har brutit barriärer förr och det här är resultatet av en fantastisk samverkan, säger Linus Nielsen, Gävleborgs Innebandyförbund.

Fakta om Elinnebandy:
Parainnebandy finns i tre olika spelformer i Sverige. Rullstolsinnebandy och elinnebandy som riktar sig till personer med rörelsenedsättning samt stående innebandy som riktar sig mot personer med intellektuell- eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Elinnebandy eller på engelska Volt Hockey är fart, action och sammanhållning. En idrott som idag organiseras av Parasport Sverige men ingår i den inkluderingsprocess som pågår mellan Parasport Sverige och Svenska Innebandyförbund.

Idrotten vänder sig till individer med funktionsnedsättning och rörelsebehov där idrottaren sitter i en anpassad sport permobil med klubba fastmonterad längst fram på sportstolen. En så kallad t-stick. Genom snabba rörelser och taktisk manövrering spelar lagen matcher på sportgolvet, på ett innebandy-liknande vis med anpassade mål och sarger. Oftast möter man varann med tre spelare mot tre och det är en sport som kräver både fysik och strategi. Normalt sett spelar man på liggande låga målburar som är bredare än ett vanligt innebandymål och med lägre ribba.

Sporten som har etablerats i Sverige under tidigt 2000-tal finns i dag på dryga 10 platser i Sverige. Från Malmö i söder till Umeå i norr och inkluderar idag 13 aktiva klubbar. Idrotten har en utbredning i norden, då inom Danmark och Norge där ett dryga femtiotal föreningar finns. Det finns även initiativ i Tyskland och inte minst över Atlanten i Kanada och nu också, i skrivande stund de nystartade initiativen i USA.

Klicka här för att komma till kontaktannonserna:

- Projektledare

- Projektassistent

Kontakt:

KF Heros: Kerstin Wadelius, ordförande, 070–6367030, kerstin.wadelius@telia.com
Gävleborgs Innebandyförbund: Jakob Westerlund jakob.westerlund@innebandy.se
Parasport Gävleborg: Elin Walfridsson, elin.walfridsson@parasport.se
Beskrivning av Elinnebandy: https://wcvh.se och #InnebandyForAll - Elinnebandy